Servicis Socials

PERSONA RESPONSABLE

Diplomada en Treball Social. Mª Amparo García Pertegaz.

UBICACIÓ

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. 1ª planta de l'Ajuntament. Despatx Servicis Socials. Plaça del Poble 1 46131-Bonrepòs i Mirambell.

HORARI I TELÈFON DE CONTACTE

Servici d'atenció al Públic: Dilluns de 9:00 a 12:00 hores amb cita prèvia: Dimecres de 10:00 a 12:00 hores Telèfon de contacte: 961 860 629 / 961 852 500

QUÈ SON ELS SERVICIS SOCIALS?

Els Servicis Socials de Base están destinats a accions assistencials, preventives i d'ajuda de nivell primàri, atenent a programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent, organitzats baix la responsabilitat pública i sufragat econòmicament des d'el municipi. S'atén a la problemàtica social de qualsevol ciutatà / familia / grup, intervenint en la prevenció primària de situacions de segregació o de marginació social de la zona i potenciant el desenrotllament comunitari.

ÀMBIT DE INTERVENCIÓ

 • Detectar les necesitats socials del municipi.
 • Informar, assessorar i orientar a les persones, families i colectius socials, sobre els drets, obligacions i recursos en matèries de servicis socials.
 • Qüestionar i resoldre la derivació als Servicis Socials Especialitzats en aquells casos o situacions que així ho requerixen.
 • Promoure servicis preventius en la comunitat o zona, amb incidència especial a aquells colectius que es troben en situació de marginació (Discapacitats, tercera Edad, etc.)
 • Coordinació i colaboració entre els professionals, institucions i recursos municipals i supramunicipals.
 • Col·laboració amb els servicis públics que afecten al Benestar Social (Salut, Treball, Educació, Cultura, Vivenda, etc.).
 • Gestió, tramitació i ejecució de programes conveniats de prestacions bàsiques, programes especialitzats i programes comunitaris.
 • Dinamització de la Comunitat afavorint la Participació Social i potenciant la Cooperació Social.

PRESTACIONS BÀSIQUES

Els programes bàsics als Servicis Socials Generals son:

 • Programes d'Informació, Assessorament, Orientació i Tramitació sobre drets i recursos socials existents dirigit als individus, grups i institucions per a la resolució de les necessitats de la població, així com assessorament especialitzat sobre problemes socials existents.
 • Programes d'Emergència Social, del qual l'objecte es l'atenció de necesitats bàsiques com deutes de llum, lloguer de vivenda, alimentació infantil, etc.) amb l'objectiu de remeiar una situació greument deteriorada.
 • Programes de Convivència, on l' objectiu es afavorir la integració comunitària i que les persones romanguen al seu entorn més pròxim, fomentant la seua autonomía personal evitant el desarrelament del seu entorn habitual de vida i l'ingré en una institució (a través del Servici d'Ajuda a Domicili, Tele assistència, etc.).
 • Programa de Cooperació Social, objectiu és potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comúnes dels ciutatans i potenciant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.
 • Programes d'Intervenció i Seguimient Social per a la Prevenció i la Integració Social, amb persones o grups d'alt risc que necessiten el suport  per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal al medi social.

SERVICIS D'INFORMACIÓ i ATENCIÓ AL PÚBLIC

El Servici d'Informació i atenció al ciutatà:

 • Desenrotllat a través de l'horari d'atenció al públic de la Treballadora Social es un Servici d'Atenció Integral a la problemàtica social del municipi.
 • Va dirigit a tota la població en general, a l'efecte d'assessorar, orientar, informar sobre les necessitats i problemàtiques socials dels ciutatans; així com la tramitació d'ajudes econòmiques destinats a pal·liar les necessitats peremptòries.

RECURSOS I PRESTACIONS BÀSIQUES

Les prestacions i recursos socials son:

 • Ajudes econòmiques a personas i families en situació de greu necessitat: prestacions econòmiques individuals (de llum, alimentació, aigüa, lloguer, desnonament, etc.).
 • Ajudes individualitzades a la Tercera Edat: Servici d'Ajuda a Domicili, ajudes tècniques, tramitació residències i centres de dia, assistència a viatges culturals i balnearis, etc.
 • Ajudes individualitzades per a Persones amb Discapacitat: sol·licitud de prestacions, pensions, estimulació primerenca i logopèdia, beques per a atenció especialitzada, gestió d'ingrés en centres especials, centres ocupacionals, tramitació de pensions mínimes per la seua condició de discapacitat, targeta d'estacionament, supressió de barreres arquitectòniques, adaptació del vehicle, etc.
 • Ajudas temporals familiars per al manteniment de menors, seguiment educatiu, alimentació infantil i beques escolars, activitats extraescolars, detecció de situació d'abandó, sol·licituds d'adopció, etc.
 • Ajudes per a informació, el seguiment i tractament de Toxicomaníes i assistència a Malalts Mentals (incapacitats, residència pública, centres de dia, vivendes tutelades, etc.)
 • Ajudes i tramitacions de l'àrea de Salut: cadires de rodes, caminadors, pròtesis, despeses ortodòncia, audífons, Targeta d'Assistència Sanitària, etc.
 • Informació i tramitació de pensions i prestacions de la Seguritat Social; invalidesa, jubilació, viudetat, orfandat, prestació familiar per hijo a càrrec, etc.
 • Tramitació de Pensions No Contributives de Invalidesa, Jubilació, Familia Numerosa, Certificat de Incapacitat, etc. (Conselleria de Benestar Social).
 • Altre tipus de tramitacions: tramitació de sol·licituds de vivendas socials, despeses de transport, etc.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30