• Imagen
Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell

BANDA DE LA SOCIETAT MUSICAL DE BONREPÒS I MIRAMBELL 

La seua fundació ve del 20 de Juny de 1.991, al constituir-se la “Societat Musical” que l'alberga. Naix com a conseqüència de l'entusiasme d'un grup de persones, amants de la música, i el suport de la Corporació municipal.  En l'actualitat compta amb més de 300 Socis i la Junta Directiva la composen 18 persones, encapçalades, des d'el seu inici, pel seu president Domingo Hurtado Diez.

Desenrotlla una gran activitat cultural, en la seua localitat, participant activament en quantes activitats es programen, al temps que durant tot l'any desentrolla, en solitari o en col·laboració amb altres Institucions, altres actes de tipus lúdic o musical. Entre ells cal mencionar els Concerts del  “Retrobem la nostra música”, de la Diputació de València, el Concerto de Santa Cecília, el  “Concert de la Fam” o de Mans Unides, i els de Sant Joan i de Nadal, en col·laboració amb l'Ajuntament.

La Banda de la Societat Musical compta, en l'actualitat, amb una plantilla de més de 50 músics amb una mitjana d'edat molt jove, bona part dels quals cursa estudis en el Conservatori Superior de Música de València o en la pròpia Escola de Música de la “Societat Musical”,  

L'Escola de Música, reconeguda oficialment per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, és el viver de la banda i en ella estudien els més de 120 alumnes de la mateixa, baix la Direcció del pròpi director de la Banda i un quadre de 13 professors de les diverses matèries.  Los estudios que se imparten van desde una Aula de iniciación a la música, pasando por diversos cursos de Lenguaje musical, Solfeo, para terminar en los estudios específicos de cada uno de los instrumentos que conforman la Banda.

La Escuela cuenta con una Banda Juvenil , integrada por unos 25 músicos, que participan en Conciertos, intercambios y Trobadas de Bandas Juveniles que se programan.  Es del paso previo entes de alcanzar la Banda grande y sirve para integrar a los educandos dentro del mundo de la banda.

La Banda de la Societat Musical, ha participado en diversos intercambios con otras Bandas de Música, igualmente ha tomado parte en  Festivales, organizados por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, así como en otras Conmemoraciones. Dentro de las conmemoraciones del 15º aniversario celebró un Concierto extraordinario en el Palau de la Música de la ciudad de Valencia.

A nivel nacional destacar su participación en el  Certamen Nacional de Bandas de Música “Villa de Leganés”,  donde obtuvo el 2º Premio, y la gira  realizada por diversas localidades de Galicia, donde ofreció varios  Conciertos,  en las poblaciones de  Ponteareas,  Baiona,  y As Neves,  participando como Banda invitada en el VI Festival de Bandas de Música celebrado en esta última localidad pontevedresa.  

El año 2002, realiza una gira a la Toscana italiana, invitada por el Ayuntamiento de Roccastrada, donde ofrece varios conciertos en diversas ciudades de dicha zona, destacando los ofrecidos en el castillo de Balagaio, en Roccastrada,  y Florencia.

En el verano del año 2007, participa en las fiestas de Maria Pita, que organizan la Diputación y el Ayto. de La Coruña, en un concierto con la Coral “ Foias Novas” de aquella ciudad.   

Está  en posesión de la  Alta Distinción de la Generalitat Valenciana y de la Medalla de Plata de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

 

Escola de Música de la Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell

L’Escola de Música de la Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell, reconeguda per la Generalitat Valenciana, és un centre docent de formació musical, que sense consideració de l’edat, ofereix una formació musical pràctica que possibilita la integració en la banda de música de la Societat Musical.  A més, orienta i proporciona formació adequada a aquells alumnes que per la seua capacitat i interés vulguen accedir als estudis reglats de caràcter professional. A fi d’atendre l’àmplia demanda d‘educació musical existent, l’Escola de Música fomenta des de la infantesa el coneixement i l’apreciació de la música i ofereix diversos cursos de cultura i formació musical.

 

 

Principis metodològics de l’escola

 

a)      Oferir una educació musical integral amb la finalitat d’assolir els coneixements i les destreses necessàries per a integrar-se amb garanties en la banda de música i poder ampliar, en els casos que ho desitgen,  els estudis musicals als conservatoris professionals

 

b)      Atendre la diversitat de l’alumnat que ens arriba adequant el procés educatiu als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge de l’alumne, sempre que açò no entre en contradicció amb el projecte educatiu del centre.

 

c)      Fomentar en l’alumnat l’interés per la participació en les bandes de música així com recollir, sistematitzar i difondre tradicions musicals locals i comarcals.

 

d)     Adequar els continguts i la seua seqüenciació al moment i situació del desenrotllament evolutiu dels alumnes de manera que l'aprenentatge siga constructiu, progressiu i motivador.

 

e)      Motivar l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seua activitat i participació en el procés, donant-li el protagonisme que li corresponga en la seua pròpia formació musical.

 

f)       Procurar que l'assimilació dels continguts procedimentals i actitudinals per part de l'alumne es complete amb l'adquisició de continguts conceptuals que propicien la seua autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur.

 

g)      Facilitar als alumnes el coneixement del codi convencional d'expressió al mateix temps que la correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, a fi que l'aprenentatge i la comunicació siguen efectius.

 

Consells al voltant de l’educació musical

            L'esforç que suposa l'aprenentatge musical, la seua prolongació en el temps en edats en les quals es mostren interessos a vegades confusos i la cada vegada major dificultat per compaginar-los amb els de règim general,  requereix dedicació, perseverança i una motivació especial dels alumnes. Per això, els estudis musicals no es poden plantejar com una activitat extraescolar més. La falta de previsió és la causa principal del fracàs i l'abandó de molts alumnes.

 

Disseny curricular

 

Nivells formatius

 

-          Iniciació: des dels 5 anys.

-          Ensenyances Elementals a partir dels 8 anys d’acord amb el Decret 159/2007.

-          Curs de Reforç/Manteniment d’Instrument per a alumnes que cursen encenyances professionals als conservatoris i aficionats que volen seguir millorant la seua formació.

 

            Els adults poden iniciar-se en l’aprenentatge musical començant en el primer curs  de les Ensenyances Elementals. L’escola també oferta cursos adaptats de cultura i formació musical.

 

Especialitats instrumentals

 

Flauta, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, bombardí, tuba, percussió,violoncel. Piano (places limitades).

 

Pla d’estudis

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30